Pogrzeb dziecka nienarodzonego

Wprowadzenie

Stronę tę stworzyliśmy dla ludzi, którzy tak jak my utracili nienarodzone dziecko we wczesnej ciąży i mają pragnienie pochowania go, ale nie wiedzą, czy jest to możliwe i jak to zrobić.

Z roku na rok rośnie ilość stron opisujących prawa przysługujące rodzicom, którzy są w takiej sytuacji. Poniżej podsumowujemy i przedstawiamy w skrócie kilka najważniejszych faktów ale przede wszystkim chcemy uzupełnić zawartość tych stron opisując konkretne kroki, które należy podjąć by móc przeprowadzić pogrzeb.

Najważniejsze informacje

Kroki

Opis oparty jest na naszym konkretnym przypadku i może nieco różnić się w zależności od miasta czy szpitala; każdy szpital powinien jednak mieć określone procedury na takie sytuacje i powinien poinformować o koniecznych do podjęcia krokach (zob. punkt 1 poniżej)

 1. Zgłoś chęć pochowania dziecka
  • Na ile to możliwe zasygnalizuj taką chęć już przed zabiegiem – komuś z personelu, najlepiej lekarzowi. Ale jeśli decyzja o pogrzebie została podjęta po zabiegu – najprawdopodobniej nic straconego.
  • Udaj się do sekretariatu oddziału ginekologiczno-położniczego, zgłoś taką chęć i spytaj, jaka jest procedura – powinna być zbliżona do tego, co jest spisane poniżej
  • Niestety, w historiach rodziców można usłyszeć o próbach zniechęcenia, wyolbrzymiania przez personel szpitali związanych z pochówkiem trudności; nie daj wmówić sobie, że to nie było jeszcze dziecko (a np. „jedynie” płód) i że jesteś dziwna/dziwny bo chcesz je pochować; spokojnie ale stanowczo poproś o przedstawienie przysługujących Ci praw oraz informacji o wymaganych krokach
 2. Jeśli płeć dziecka nie jest jeszcze znana, dowiedz się czy lekarz jest w stanie ją określić (o ile jeszcze tego nie powiedział). Jeśli nie jest, możesz:
  • dokonać pochówku bez określania płci dziecka (nie ma wtedy możliwości (ani konieczności) zgłoszenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jak również ubiegania się o zasiłek pogrzebowy oraz urlop/zasiłek macierzyński) - odbierz z sekretariatu kartę zgonu do celów pochówku (nie musi ona zawierać wpisu o płci dziecka) - przedstawisz ją w administracji cmentarza / w parafii
  • wykonać badania genetyczne określenia płci dziecka, co umożliwia przeprowadzenie pełnej procedury (rejestracji w USC, zasiłków). Poniższy opis przedstawia ten drugi scenariusz; w przypadku pierwszego część kroków można pominąć
 3. Złóż wnioski o wydanie szczątek dziecka
  • do celów badań genetycznych w celu określenia płci: wzór
  • do celów pochówku: wzór
  • wnioski kieruje się do dyrektora szpitala i składa w sekretariacie szpitala
  • w sekretariacie dowiesz się, kiedy możesz spodziewać się decyzji i pod jakim numerem możesz dowiedzieć się, czy już jest (choć to raczej jedynie formalność, może potrwać kilka dni) oraz gdzie dzwonić w celu potwierdzenia możliwości odebrania szczątek dziecka (dział badań histopatologicznych – trzeba będzie poczekać na zakończenie tych badań, w naszym przypadku trwało to ok. 3 tygodni – stąd informacja powyżej, że na decyzję o pogrzebie nie jest za późno nawet po zabiegu)
 4. Wykonaj badanie genetyczne – określenie płci dziecka
  • W Krakowie można wykonać takie badania w Dziale Usług Odpłatnych w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Koszt takiego badania wyniósł w naszym przypadku 350 pln
  • Materiał do badania (jest to jedynie kosmówka, nie szczątki dziecka) musisz osobiście odebrać z oddziału histopatologii i zawieźć na badanie oraz po uzyskaniu wyników odwieźć z powrotem do szpitala gdzie znajdują się szczątki. Uwaga: jeśli zajmuje się tym ojciec to potrzebne będzie upoważnienie - prawdopodobnie na każdym etapie, dla pewności dopytaj zarówno na oddziale histopatologii, jak i w miejscu wykonywania badań
  • Sprawa powinna być prostsza, jeśli informacja o chęci pochówku zostanie przed zabiegiem – wtedy najprawdopodobniej materiał do badań genetycznych może zostać oddzielony podczas zabiegu i od razu udostępniony – ale tego nie jesteśmy pewni
  • Wyniki badania dostarcz do sekretariatu oddziału ginekologiczno-położniczego. Szpital będzie miał teraz komplet danych, by dokonać zgłoszenia narodzenia dziecka martwo urodzonego do Urzędu Stanu Cywilnego – dopytaj o lokalizację odpowiadającej placówki USC i kiedy zgłoszenie powinno tam dotrzeć
 5. Załatw formalności w USC
  • Dla pewności możesz zadzwonić do USC i spytać, czy wpłynęło zgłoszenie ze szpitala
  • Odbierz akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe wraz z odpisami (jeśli dobrze pamiętamy matka może zrobić to sama, ojciec potrzebuje oba dowody i upoważnienie – najlepiej dopytać dzwoniąc do USC)
 6. Zorganizuj pogrzeb
  • Mając wymagany dokument (bądź akt urodzenia bądź samą kartę zgonu jeśli narodziny nie były zgłaszane do USC i nie będziemy ubiegać się o zasiłek) skontaktuj się z zakładem pogrzebowym i kancelarią parafialną / księdzem / cmentarzem (w przypadku pogrzebu świeckiego) - ustalisz termin pogrzebu, upewnisz się również, jakie jeszcze dokumenty musisz dostarczyć.
  • Zakład pogrzebowy może również przeprowadzić za Ciebie wszystkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym – zob. punkt 9
 7. Potwierdź ze szpitalem odbiór szczątek
  • Ustal z oddziałem histopatologii kiedy i skąd zakład pogrzebowy odbierze szczątki dziecka.
  • Jeśli nie pojedziesz wraz z zakładem ustal, co jest potrzebne by mógł odebrać szczątki w Twoim imieniu (w naszym przypadku wymagane było napisanie upoważnienia na konkretną osobę z zakładu pogrzebowego wraz z podaniem numeru dowodu osobistego tej osoby, który był weryfikowany i spisywany przy odbiorze - wzór)
 8. Przeprowadź pogrzeb
 9. Załatw formalności związane z zasiłkami
  • Zasiłek pogrzebowy – w naszym przypadku wszystkie formalności przeprowadził za nas zakład pogrzebowy. Wymagane były (dla pewności potwierdź kontaktując się z zakładem): podpisanie zgód, dostarczenie odpisu aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, zaświadczenia o zatrudnieniu (podleganiu ubezpieczeniu), podanie numeru konta
  • Urlop macierzyński – załatwiany przez zakład pracy na pisemny wniosek mamy: wzór. Jeśli mama przebywa aktualnie na urlopie wychowawczym, w miejsce urlopu macierzyńskiego przysługuje jej odpowiedni zasiłek. O szczegóły można dopytać dzwoniąc do ZUS.

Linki

 1. http://www.dlaczego.org.pl/pogrzeb/621-pochowek-dzieci-ktore-zmary-przed-urodzeniem-historia-prawa
 2. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 10 ust. 3
 3. c.d.n...

Kontakt

Jeśli chcesz o coś dopytać lub jeśli masz jakieś wskazówki co do treści strony, napisz do nas: pogrzebdzieckanienarodzonego@gmail.com. Również jeśli ta strona była dla Ciebie przydatna, daj proszę znać - będziemy wiedzieć, że praca nad nią miała sens.